Ingi Tonisson

Trening

Latest 60 training passes

 1. 0 xp
 2. 42 xp
 3. 84 xp
 4. 126 xp
 5. 167 xp
 6. 209 xp
 7. 251 xp
 8. 293 xp
 9. 335 xp
 10. 09/09, 10:11 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +228 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +26 xp
  Diving +111 xp
  i luften +73 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 11. 09/10, 13:13 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +196 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +98 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +59 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +18 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +21 xp
 12. 09/12, 10:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +289 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +26 xp
  Diving +108 xp
  i luften +129 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +26 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 13. 09/13, 10:10 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +133 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +45 xp
  i luften +63 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 14. 09/15, 19:56 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +147 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +58 xp
  i luften +60 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 15. 09/16, 10:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +167 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +15 xp
  Diving +74 xp
  i luften +58 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +20 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 16. 09/17, 22:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +169 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +66 xp
  i luften +75 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 17. 09/19, 15:28 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +296 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +140 xp
  Akselerasjon +28 xp
  Utholdenhet +128 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 18. 09/20, 16:27 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +316 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +126 xp
  Akselerasjon +41 xp
  Utholdenhet +149 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 19. 09/22, 20:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +153 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +73 xp
  Akselerasjon +14 xp
  Utholdenhet +66 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 20. 09/23, 10:23 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +197 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +78 xp
  i luften +92 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +16 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 21. 09/24, 10:16 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +102 xp
  Håndtering +12 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +11 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +12 xp
 22. 09/26, 09:08 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +116 xp
  Håndtering +13 xp
  Mann mot mann +16 xp
  Diving +13 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +10 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +11 xp
 23. 09/27, 16:16 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +89 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +7 xp
  Diving +11 xp
  i luften +7 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +8 xp
 24. 09/28, 18:20 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +120 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +16 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +14 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +12 xp
  Perseverance +10 xp
 25. 09/29, 16:16 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +137 xp
  Håndtering +14 xp
  Mann mot mann +14 xp
  Diving +14 xp
  i luften +13 xp
  Sentrer +15 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership +14 xp
  Perseverance +13 xp
 26. 09/30, 07:20 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +97 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +6 xp
  Diving +10 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +11 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +11 xp
  Perseverance +10 xp
 27. 10/01, 10:18 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +123 xp
  Håndtering +14 xp
  Mann mot mann +15 xp
  Diving +17 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +15 xp
  Speed +12 xp
  Akselerasjon +12 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +10 xp
 28. 10/03, 08:51 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +121 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +15 xp
  Diving +9 xp
  i luften +13 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +13 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +10 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +15 xp
 29. 10/04, 10:17 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +121 xp
  Håndtering +10 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +10 xp
  i luften +14 xp
  Sentrer +11 xp
  Speed +10 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +15 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +15 xp
 30. 10/05, 17:08 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +85 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +12 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +7 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +8 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +6 xp
 31. 10/08, 08:43 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +86 xp
  Håndtering +11 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +10 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +6 xp
  Akselerasjon +11 xp
  Utholdenhet +9 xp
  Leadership +8 xp
  Perseverance +6 xp
 32. 10/09, 10:05 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +117 xp
  Håndtering +14 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +9 xp
  i luften +9 xp
  Sentrer +14 xp
  Speed +8 xp
  Akselerasjon +9 xp
  Utholdenhet +14 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +14 xp
 33. 10/10, 15:30 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +120 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +15 xp
  i luften +15 xp
  Sentrer +9 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +10 xp
  Utholdenhet +12 xp
  Leadership +9 xp
  Perseverance +15 xp
 34. 10/14, 14:37 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +70 xp
  Håndtering +7 xp
  Mann mot mann +8 xp
  Diving +6 xp
  i luften +6 xp
  Sentrer +8 xp
  Speed +9 xp
  Akselerasjon +6 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +7 xp
  Perseverance +6 xp
 35. 10/16, 09:12 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +137 xp
  Håndtering +15 xp
  Mann mot mann +12 xp
  Diving +12 xp
  i luften +11 xp
  Sentrer +18 xp
  Speed +16 xp
  Akselerasjon +15 xp
  Utholdenhet +13 xp
  Leadership +16 xp
  Perseverance +9 xp
 36. 10/17, 00:12 - Stor treningsbane
  No trainer was used.
  Total +83 xp
  Håndtering +9 xp
  Mann mot mann +11 xp
  Diving +11 xp
  i luften +8 xp
  Sentrer +6 xp
  Speed +7 xp
  Akselerasjon +8 xp
  Utholdenhet +7 xp
  Leadership +6 xp
  Perseverance +10 xp
 37. 10/18, 00:09 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +126 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +26 xp
  Diving +46 xp
  i luften +23 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +31 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 38. 10/19, 00:19 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +77 xp
  Leadership +62 xp
  Perseverance +19 xp
 39. 10/20, 00:14 - Stort treningsanelgg
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Håndtering +19 xp
  Mann mot mann +13 xp
  Diving +15 xp
  i luften +12 xp
  Sentrer +20 xp
  Speed +15 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet +20 xp
  Leadership +13 xp
  Perseverance +15 xp
 40. 10/21, 22:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +203 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +69 xp
  Diving +46 xp
  i luften +75 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +13 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 41. 10/22, 20:51 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +167 xp
  Håndtering +37 xp
  Mann mot mann +37 xp
  Diving 0 xp
  i luften +37 xp
  Sentrer +56 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 42. 10/23, 23:01 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +301 xp
  Håndtering +81 xp
  Mann mot mann +69 xp
  Diving 0 xp
  i luften +69 xp
  Sentrer +82 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 43. 10/24, 20:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +206 xp
  Håndtering +41 xp
  Mann mot mann +53 xp
  Diving 0 xp
  i luften +65 xp
  Sentrer +47 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 44. 10/25, 18:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +245 xp
  Håndtering +65 xp
  Mann mot mann +54 xp
  Diving 0 xp
  i luften +48 xp
  Sentrer +78 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 45. 10/26, 22:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +188 xp
  Håndtering +34 xp
  Mann mot mann +53 xp
  Diving 0 xp
  i luften +44 xp
  Sentrer +57 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 46. 10/27, 12:43 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +181 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +71 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet +65 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 47. 10/28, 22:16 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +145 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +33 xp
  Diving +30 xp
  i luften +37 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 48. 10/29, 22:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +120 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +40 xp
  Akselerasjon +40 xp
  Utholdenhet +40 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 49. 10/30, 20:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +255 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften +53 xp
  Sentrer +65 xp
  Speed +70 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 50. 10/31, 21:35 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +119 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +36 xp
  Akselerasjon +36 xp
  Utholdenhet +47 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 51. 11/01, 19:05 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +235 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +72 xp
  Akselerasjon +85 xp
  Utholdenhet +78 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 52. 11/02, 20:00 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Håndtering +48 xp
  Mann mot mann +43 xp
  Diving 0 xp
  i luften +43 xp
  Sentrer +23 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 53. 11/03, 13:38 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +196 xp
  Håndtering +51 xp
  Mann mot mann +67 xp
  Diving 0 xp
  i luften +62 xp
  Sentrer +16 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 54. 11/04, 21:19 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +158 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +45 xp
  Akselerasjon +51 xp
  Utholdenhet +62 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 55. 11/05, 21:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +194 xp
  Håndtering +50 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +63 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +45 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +36 xp
  Perseverance 0 xp
 56. 11/06, 18:45 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +293 xp
  Håndtering +67 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +84 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +71 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +71 xp
  Perseverance 0 xp
 57. 11/07, 22:15 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +130 xp
  Håndtering +30 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +56 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +22 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +22 xp
  Perseverance 0 xp
 58. 11/08, 20:49 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +189 xp
  Håndtering +64 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +41 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +42 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership +42 xp
  Perseverance 0 xp
 59. 11/09, 19:37 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +191 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +50 xp
  Diving +50 xp
  i luften +62 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +29 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 60. 11/10, 18:06 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +141 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +34 xp
  Diving +49 xp
  i luften +39 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +19 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 61. 11/11, 21:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +50 xp
  Leadership +40 xp
  Perseverance +65 xp
 62. 11/12, 22:20 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +173 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +40 xp
  Diving +46 xp
  i luften +63 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +24 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 63. 11/13, 19:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +152 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +55 xp
  Diving +35 xp
  i luften +45 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +17 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 64. 11/14, 18:58 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +127 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann +38 xp
  Diving +42 xp
  i luften +29 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon +18 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 65. 11/15, 18:57 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +160 xp
  Håndtering +35 xp
  Mann mot mann +56 xp
  Diving 0 xp
  i luften +41 xp
  Sentrer +28 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 66. 11/16, 17:47 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +157 xp
  Håndtering +44 xp
  Mann mot mann +45 xp
  Diving 0 xp
  i luften +45 xp
  Sentrer +23 xp
  Speed 0 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet 0 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 67. 11/17, 15:52 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +155 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving 0 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +60 xp
  Akselerasjon +60 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance 0 xp
 68. 11/18, 01:50 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +154 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +29 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +46 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +48 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +31 xp
 69. 11/19, 00:26 - Treningsfasiliteter i verdensklasse
  A trainer was used.
  Total +135 xp
  Håndtering 0 xp
  Mann mot mann 0 xp
  Diving +28 xp
  i luften 0 xp
  Sentrer 0 xp
  Speed +33 xp
  Akselerasjon 0 xp
  Utholdenhet +35 xp
  Leadership 0 xp
  Perseverance +39 xp

Lifetime development

Loading...